برگ و بوته سبز
برگ سبز
تصویر لوگوی بانک آینده
لوگوی همشهری
انستیتو ملی شهر خلاق
لوگوی جامعه مدیران فرهنگی ایران

برند های همکار

صفحه پروژه ها
لوگوی صدیق ایرانی
لوگوی صدیق ایرانی
تصویر لوگوی بانک آینده

مذاکره و فن بیان​​​​​​

برای پرسنل و مسئولین دفتر و مرکز ارتباط تلفنی بانک آینده دوره مذاکره و فن بیان سال 1398

لوگوی همشهری

ارزیابی عملکرد با استفاده از KPI , 360

ارزشیابی و سنجش عملکرد موسسه همشهری با نوصد و هشتاد پرسنل در سال 1398-1399

لوگوی صدیق ایرانی

شخصیت شناسی و رفتارشناسی

آموزش مدل DISC  و مدل نئو برای مخاطب شناسی، شخصیت شناسی پرسنل صدیق ایرانی

صفحه پروژه ها

دوره فروش و بازاریابی

مدرسین ما در مقاطع زمانی مختلف آموزش های فروش و بازاریابی با جدید ترین متدهای بازاریابی آمیخته و مدل C  به دانش پذیران آموزش داده اند

لوگوی جامعه مدیران فرهنگی ایران

نشست‌های تخصصی

جلسات فنی و کارشناسی با همراهی اساتید دانشگاهی و مدیران عالی موسسات فرهنگی به حل مسائل و مشکلات سازمان ها پرداختیم

انستیتو ملی شهر خلاق

برگزاری رویدادهای تخصصی صنایع خلاق

با درخواست مدیرعامل انیستیتوی ملی شهر خلاق ، چند نشست و همایش تخصصی در یک سال گذشته برگزار شده است.